TOP-7.1.1-H-16-ERFA-19 - SAJTÓKÖZLEMÉNY

A TISZApART Mozi kulturális és közösségi célú
infrastrukturális fejlesztése
2019.07.05.

A Tisza Mozi Kft. 40 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyert a mozi épületének felújítására, bővítésére.

A Tisza Mozi Kft. sikerrel pályázott a Kulturális és közösségi célú infrastrukturális fejlesztések című TOP-7.1.1-H-16-ERFA-19 felhívásra, így a TISZApART Mozi helyi védelem alatt álló épülete hamarosan megújul. A beruházás értéke meghaladja az 50 millió forintot.

A mozi épületének külső és belső felújításával a projekt célja a helyi közösség számára szervezett programok infrastruktúrájának biztosítása, a kulturális célú szolgáltatások méltó, igényes környezetének megteremtése, növelve ezzel a szolgáltatások minőségének színvonalát és segítve a közösségfejlesztést.

A projekt keretében a Tisza Mozi tetőterének beépítésével új helyiségek (irodai blokk szociális helyiségekkel és foglalkoztató termek) kialakítása történik meg. A földszinten felszabaduló 2 irodahelyiséggel a meglévő art kávézó alapterületének (mint zárt, belső közösségi tér) bővítése, a Templom utcai főbejáratnál automata tolóajtóval lezárt szélfogó kialakítása, homlokzati felújítás és a külső ablakok cseréje, a moziépület homlokzatának és a moziépület melletti tér és terasz (mint szabadtéri közösségi tér) díszvilágításának kivitelezése a beruházás tárgya.

A fejlesztés eredményeként a moziépület belső tere 146,58 m2-rel bővül; átalakul és megújul a város frekventált helyén lévő moziépület: kialakításra kerülnek olyan terek, amelyek a kiscsoportos foglalkozások, klubok, képzések, „véleményformáló programok” lebonyolítására is alkalmassá teszik az épületet (bővítmény alapterülete: 96,99 m2).
A földszinti közösségi tér kibővítésével (+57,02 m2) pedig nagylétszámú rendezvények, koncertek, pódiumbeszélgetések, konferenciák megszervezésére is lehetőség nyílik.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

GINOP-4.1.2-18-2018-00160 - A PROJEKT ADATAI

A kedvezményezett neve: Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A projekt címe: A TiszapArt Mozi energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 7.750.448,- Ft

A támogatás mértéke: 50%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-4.1.2-18-2018-00160

GINOP-4.1.2-18-2018-00160 - A PROJEKT LEÍRÁSA

A projekt tartalmának bemutatása: TiszapArt Mozi energetikai korszerűsítési beruházása során a külső nyílászárók cseréje, a fűtésrendszer korszerűsítése és egy 28,6 kW napelemes rendszer telepítése valósult meg. Az épület energetikai minőség szerinti besorolása a korábbi II állapotról a fejlesztést követően DD energetikai minőség szerinti besorolásra javult. A Templom utca felőli két ablak felújításra került a külső ablakszárny és a tok megtartása mellett, a vízvető cseréjével. A belső ablakszárnyak a tok kiegészítésével cserére kerültek hőszigetelő ablakszárnyakra (a meglévő nyílászáró rajzolatának megtartásával) 4-12-4 hőszigetelő üvegezéssel. Az Ellmann Elvira utca felőli ablakok cserére kerültek az eredeti ablakok osztásrendjének figyelembevételével. Ezen a homlokzaton új nyílászárók kerültek beépítésre. A tetősíkú ablakok Velux GLL 1061 szerkezetek hőszigetelő üvegezéssel. A Templom utcai főbejárat szélfogója egy automata tolóajtóval került lezárásra. A tolóajtó hőhídmentes alumínium szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel kialakítva. A fűtési rendszer korszerűsítése során automatikával programozható fűtésszabályozás kiépítésére került sor, heti időprogram beállítására alkalmas vezérlés/termosztát beépítésével. A központi vezérlés SIEMENS ALBATROS vezérlődobozzal, a meglévő két párhuzamosan kapcsolt kazán időjárásfüggő telepítésével működtethető, az épület külső hőmérséklettől függő, megkívánt előremenő vízhőfokkal biztosítható hőveszteség pótlásra. Ezen belül az egyedi, az egyes helyiségek egymástól független belső hőmérsékletének biztosíthatósága a fűtőtestekre szerelt termosztatikus szelepek beépítésével érhető el. Hálózatra visszatápláló napelemes rendszer is telepítésre került a tetőfelületre 28,6 kWp teljesítménnyel, melynek éves várható energiahozama 30 586 kWh/év, vagy ezzel egyenértékű.