Filmadatok
A művészet templomai: A Prado Múzeum – Csodák gyűjteménye
leírás: feliratos olasz ismeretterjesztő film 92perc
rendező(k): Valeria Parisi
szereplők: Jeremy Irons
tartalom: Fenna´lla´sa´nak 200. e´vfordulo´ja´n a vila´g egyik legla´togatottabb mu´zeuma ku¨lo¨nleges utaza´sra hi´vja a ne´zo?ket a jeles inte´zme´ny termein keresztu¨l, A mu?ve´szet templomai sorozat okto´beri premierfilmje´ben bemutatva azok to¨rte´nete´t e´s titkait. A sze´pse´g e´s a mu?ve´szet to¨rte´nete´n a´ti´velo? felfedezo?u´ton az Oscar-di´jas szi´ne´sz, Jeremy Irons kalauzolja végig a ne´zo?ket. A to¨bb mint 8000 darabos, pa´ratlan gyu?jteme´ny me´lta´n csa´bi´t e´vente majdnem ha´rommillio´ la´togato´t Madrid va´rosa´ba. Lenyu?go¨zo? mestermu?vek illusztra´lja´k Spanyolorsza´g e´s az ege´sz euro´pai kontinens to¨rte´nete´t, az egyetemes mu?ve´szet egyik legfontosabb szente´lye´ben. A gazdag gyu?jteme´ny kira´lyokro´l, kira´lyno?kro?l, dinasztia´kro´l, ha´boru´kro´l, verese´gekro?l e´s gyo?zelmekro?l mese´l, valamint olyan emberek e´rze´seit e´s gon- dolatait mutatja be, akiknek sorsa a mu´ltban vagy e´ppen a jelenben o¨sszefono´dott a mu´ze- ume´val: uralkodo´k, festo?k, mu?ve´szek, e´pi´te´szek, mu?gyu?jto?k, kura´torok, e´rtelmise´giek vagy maguk a la´togato´k. Ebben a rendki´vu¨l sze´les ko¨ru? hagyate´kban to¨bbek ko¨zo¨tt Ve´lazquez, Rubens, Tiziano, Mantegna, Bosch, Goya vagy El Greco mu?vei is megtala´lhato´ak.
korhatár:
megjegyzés:
Filmplakát
Filmpkép